Prejsť na kalkulátor

Patent

Právne informácie

Označenia a zariadenia zobrazené na tejto webovej stránke sú chránené ochrannými známkami. Názvy spoločností a/alebo obchodné názvy sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Arunda Patrick Burly. Najmä ochranná známka ARUNDA® bola podaná a registrovaná firmou Arunda Patrick Burly vo Švajčiarsku a platí na celom svete.


Akékoľvek rozmnožovanie, imitácia alebo používanie tejto značky bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Arunda Patrick Burly je prísne zakázané. Inak hrozí obvinenie z porušenia práv duševného vlastníctva majiteľa. Pri akomkoľvek porušení dochádza k trestnému konaniu, a to v nadväznosti na článok 52 a ustanovenia Spolkového zákona o ochrane ochranných známok a označení pôvodu.

patent-brevet.pdfStiahnúť (794.97 KB | PDF)info-arunda-5-09-fr.pdfStiahnúť (610.42 KB | PDF)
Kontaktovať predajcu