Prejsť na kalkulátor

Šablóny

Šablóny

Typy B

S dorazmi v pravom uhle (bez možnosti nakláňania), nastaviteľné pre rôzne výšky spojov.
Modely: 50B, 80B, 120B a 160B

Typy N

S naklápacími dorazmi pod uhlom +50°/-50°, nastaviteľné podľa sklonu trámov a pre rôzne výšky spojov.
Modely : 50N, 80N a 120N

Záťažová tabuľka

Príslušenstvo

Horná frézka Mafell LO65 EC

Horná frézka odporúčaná pre použitie so systémom Arunda je model LO 65 Ec od Mafell. Použitý prístroj musí spĺňať následujúce technické vlastnosti:

Výkon

2600 W (absolútne minimum 2200 W)

Upevnenie frézy

Na kónický adaptér M 12 x 1 mm pre skrutkovacie frézy.

Krúžok

Možnosť montáže vodiaceho krúžku Arunda, ktorý je
presne vycentrovaný

Bezpečnostné dorazy

Aretačná rukoväť, horný doraz (kolečko) brániaci doske
frézky vyjsť nahor a spodný doraz brániaci doske
frézky zísť nadol

Doska

Možnosť montáže rozširujúcich dosiek Arunda do štyroch, na to
určených závitových otvorov

Konštrukcia

Masívna a pevná

Hmotnosť

< 7 kg umožňujúca jednoduché používanie v zvislej aj
vodorovnej polohe

 
Použité môžu byť aj iné prístroje za podmienok, že zodpovedajú charakteristikám požadovaným firmou Arunda a že sa na ne dá upevniť príslušenstvo Arunda. Použitie inej frézky však ruší zodpovednosť firmy Arunda. Takisto si takéto použitie vyžaduje aj skúšobné testy.
Skúšky prevedené s mnohými inými prístrojmi ale ukazujú, že výsledky nie sú úplne uspokojivé.

Rozšiřovacia doska Arunda

Rozširovacia doska Arunda slúži k zabezpečeniu dobrej stability prístroja pri jeho používaní na šablónach. Doska sa priskrutkuje k základovej doske frézky. V závislosti na použitých šablónach sú k dispozícii rôzne veľkosti dosiek.

Fréza a čepele

Fréza Arunda je špeciálne navrhnutá pre použitie so šablónami. Má stopku s vnútorným závitom M12 x 1 mm (IG) a dvojstranné čepele z tvrdého kovu (vymeniteľné).

Vodiaci krúžok

Vodiaci krúžok Arunda slúži k vedeniu frézky v šablóne. Krúžok sa skrutkuje k základovej doske frézky.

Mierka

Mierka Arunda slúži k nastaveniu výšky frézy. Ide o referenčný nástroj na nastavenie hĺbky opracovania. Mierka musí byť pritisnutá k základovej doske frézky a čepele frézy sa musia dotýkať vnútornej hrany mierky. Výška frézy sa napriek tomu môže upravovať v závislosti od požadovanej sily zovretia spoja.

Svorky

Na prácu so šablónami Arunda sú potrebné najmenej 2 svorky. Tieto svorky musia byť najmenej 30 cm dlhé a 14 cm hlboké. Odporúčame používať pákové celooceľové rýchloupínacie svorky Arunda.

Kontaktovať predajcu